Behandling af HAE

Der findes i dag flere godkendte behandling til HAE, som giver patienter med diagnosen HAE mulighed for at leve et helt normalt liv. På denne side og i nedenstående tabel,  vil vi gerne vise dig hvilke behandlingsmuligheder der findes, hvordan de administreres, og hvordan behandlingerne virker. Der vil ligeledes komme instruktionsvideoer på denne side, der kan vise dig, hvor enkelt det i virkeligheden er at tage din diagnose i “egne hænder”.

Godkendte behandlinger i Danmark

Med de behandlinger der findes, får patienter og deres læge mulighed for at skræddersy en behandlingsplan, der tilgodeser hver patients unikke behov.

Såvel den medicinske litteratur, som praktisk klinisk erfaring bekræfter, at der er ingen effekt er ved behandling af HAE med corticosteroider, antihistaminer eller adrenalin.

Inden de nedenstående behandlinger blev godkendt af EMA (European Medicines Agency) til behandling af HAE, var den mest anvendte behandling anabolske steroider (også kendt som androgener ) og tranexamsyre. Disse præparater anvendes fortsat i en mere begrænset gruppe patienter – og man skal være specielt opmærksom på de mange bivirkninger, som disse præparater kan forårsage. Det er ligeledes værd at pointere, at androgener IKKE er registreret til behandling af HAE i nogen af de skandinaviske lande.

– med adgang til de nye HAE behandlinger – giver det  patienter mulighed for at leve et helt normalt liv – hvor det er patienten selv, der bestemmer over sit liv og ikke lader sig styre af sin sygdom.

Medicin tilgængelig

  DK SE NO Virkestof Behandlingsmetode Godkendt til alle over

Akut

C1 inhibitorer            
Berinert 500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Berinert 1500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Ruconest Conestat Alfa Intravenøs 2 år
B2 receptor antagonist
Firazyr Icatibant Subkutan 2 år
Icatibant Teva Icatibant Subkutan 18 år
Icatibant Accord Icatibant Subkutan 2 år
Icatibant Newbury Icatibant Subkutan 2 år

Korttids forebyggende

C1 inhibitorer
Berinert 500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Berinert 1500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år

Langtids forebyggende

C1 inhibitorer
Berinert 2000/3000 C1 esterase inhibitor, human Subkutan 12 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 6 år
Plasma Kallikrein hæmmere
Takhzyro Lanadelumab Subkutan 12 år
Orladeyo Berostralstat Oral 12 år

Berinert

Berinert – handelsnavnet for C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt til akut, korttids- samt langtidsforebyggende behandling af HAE hos børn og voksne. Berinert er godkendt til selvadministration.

Cinryze

Cinryze – handelsnavnet for C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald, korttids forebyggende behandling af HAE (f.eks. ved indgreb) samt langtids forebyggende behandling af HAE. Cinryze er godkendt til selvadministration.

Firazyr

Firazyr – handelsnavnet for bradykinin receptor antagonist, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald. Firazyr er godkendt til selvadministration.

Orladeyo

Orladeyo (berotralstat) er en plasma kallikrein hæmmer. Den er godkendt til langtidsforebyggende behandling af HAE. Orladeyo er godkendt til hjemmebehandling.

Ruconest

Ruconest – handelsnavnet for rekombinant C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald. Ruconest er godkendt til selvadministration.

Takhzyro

Takhzyro er handelsnavnet for Lanadelumab (monoklonalt antistof – kallikrein hæmmer), som er godkendt af EMA til langtidsforebyggende behandling af HAE. Takhzyro er godkendt til selvadministration.

VIGTIGT

VIGTIGT

Hverken androgener eller tranexamsyre kan anvendes ved akutte HAE anfald.

Disse præparater er udelukkende tiltænkt en forebyggende behandling. Det er derfor af største vigtighed – såfremt man behandles med et af disse præparater – at der udarbejdes en behandlingsplan også til nødsituationer.