Behandling af HAE

Der findes i dag flere godkendte behandling til HAE, som giver patienter med diagnosen HAE mulighed for at leve et helt normalt liv. På denne side vil vi gerne vise dig hvilke behandlingsmuligheder der findes, hvordan de administreres, og hvordan behandlingerne virker. Der vil ligeledes komme instruktionsvideoer på denne side, der kan vise dig, hvor enkelt det i virkeligheden er at tage din diagnose i “egne hænder”.

Godkendte behandlinger i Danmark

Med de nye behandlinger får patienter og deres læge mulighed for at skræddersy en behandlingsplan, der tilgodeser hver patients unikke behov.

Såvel den medicinske litteratur som praktisk klinisk erfaring bekræfter, at der er ingen effekt er ved behandling af HAE med corticosteroider, antihistaminer eller adrenalin.

Inden de fire nedenstående behandlinger blev godkendt af EMA (European Medicines Agency) til behandling af HAE var den mest anvendte behandling anabolske steroider (også kendt som androgener ) og tranexamsyre. Disse præparater anvendes fortsat i en mere begrænset gruppe patienter – og man skal være specielt opmærksom på de mange bivirkninger, som disse præparater kan forårsage. Det er ligeledes værd at pointere, at androgener IKKE er registreret til behandling af HAE i nogen af de skandinaviske lande.

– med adgang til de nye HAE behandlinger – giver det  patienter mulighed for at leve et helt normalt liv – hvor det er patienten selv, der bestemmer over sit liv og ikke lader sig styre af sin sygdom.

Akut behandling af HAE

Berinert

Berinert – handelsnavnet for C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt til akut, korttids- samt langtidsforebyggende behandling af HAE hos børn og voksne. Berinert er godkendt til selvadministration.

Læs mere

Cinryze

Cinryze – handelsnavnet for C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald, korttids forebyggende behandling af HAE (f.eks. ved indgreb) samt langtids forebyggende behandling af HAE. Cinryze er godkendt til selvadministration.

Læs mere

Firazyr

Firazyr – handelsnavnet for bradykinin receptor antagonist, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald. Firazyr er godkendt til selvadministration.

Læs mere

Ruconest

Ruconest – handelsnavnet for rekombinant C1-inhibitor koncentrat, som er godkendt af EMA til behandling af akutte HAE anfald. Ruconest er godkendt til selvadministration.

Læs mere

Takhzyro

Takhzyro er handelsnavnet for Lanadelumab (monoklonalt antistof – kallikrein hæmmer), som er godkendt af EMA til langtidsforebyggende behandling af HAE. Takhzyro er godkendt til selvadministration.

Læs mere

VIGTIGT

VIGTIGT

Hverken androgener eller tranexamsyre kan anvendes ved akutte HAE anfald.

Disse præparater er udelukkende tiltænkt en forebyggende behandling. Det er derfor af største vigtighed – såfremt man behandles med et af disse præparater – at der udarbejdes en behandlingsplan også til nødsituationer.

Findes der behandlinger godkendt til børn?

I øjeblikket er kun Berinert godkendt til behandling af børn. Forældre bør drøfte behandlingsmulighederne for deres børn med den behandlende HAE-kyndige læge.