Behandling av HAE

Det finnes i dag flere godkjente behandlingsmetoder av HAE, som gir pasienter med diagnosen mulighet til å leve helt normale liv. På denne siden vil vi gjerne vise hvilke behandlingsmuligheter som finnes, hvordan de administreres og hvordan behandlingene virker. Det vil også komme instruksjonsvideoer på denne siden som vil vise deg hvor enkelt det er å ta kontrollen over diagnosen selv.

Godkjente behandlinger i Norge

Det er i Norge, Statens Legemiddelverk som godkjenner medisiner til bruk. I tillegg avgjør Beslutningsforum for nye metoder om medisinen er godkjent til bruk i spesialisthelsetjenesten ved sykehusene. Denne godkjenningen trumfer godkjenningen fra Legemiddelverket. Så en medisin kan være lov å bruke, men ikke godkjent å skrives ut på resept av sykehuslegene.

Før behandlingene nedenfor ble godkjent av Beslutningsforum  til behandling av HAE, var den meste brukte behandlingen anabole steroider (også kjent som androgener ) og tranexamsyre. Disse preparatene brukes fortsatt i en mer begrenset gruppe pasienter – og man skal være spesielt oppmerksom på de mange bivirkningene som disse preparatene kan forårsake. Merk at androgenene som brukes i HAE-behandling ikke er registrerte preparater i noen av de skandinaviske landene og at det må søkes om individuell godkjenning for hver pasient.

Med de nye behandlingene får pasientene og deres lege mulighet til å skreddersy en behandlingsplan som tar hensyn til hver pasients unike behov.

Både den medisinske litteraturen og praktisk klinisk erfaring bekrefter at det ikke er noen effekt ved behandling av HAE med corticosteroider, antihistaminer eller adrenalin.

– tilgang til de nye HAE-behandlingene gir HAE-pasientene mulighet til å leve helt normale liv – der det er pasienten selv som bestemmer over sitt liv og ikke lar seg styre av HAE-sykdommen.

Medicin tilgængelig

  DK SE NO Virkestof Behandlingsmetode Godkendt til alle over

Akut

C1 inhibitorer            
Berinert 500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Berinert 1500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Ruconest Conestat Alfa Intravenøs 2 år
B2 receptor antagonist
Firazyr Icatibant Subkutan 2 år
Icatibant Teva Icatibant Subkutan 18 år
Icatibant Accord Icatibant Subkutan 2 år
Icatibant Newbury Icatibant Subkutan 2 år

Korttids forebyggende

C1 inhibitorer
Berinert 500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Berinert 1500 C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 2 år

Langtids forebyggende

C1 inhibitorer
Berinert 2000/3000 C1 esterase inhibitor, human Subkutan 12 år
Cinryze C1 esterase inhibitor, human Intravenøs 6 år
Plasma Kallikrein hæmmere
Takhzyro Lanadelumab Subkutan 12 år
Orladeyo Berostralstat Oral 12 år

Berinert

Berinert – handelsnavnet for C1-inhibitorkonsentrat, som er godkjent av Beslutningsforum til behandling av akutte HAE-anfall hos barn og voksne. Berinert er godkjent for selvadministrering.

Ikatibant

Ikatibant – 

En gruppe af bradykinin receptor antagonister, som er godkjent af Beslutningsforum til behandling af akutte HAE anfall.

Orladeyo

Orladeyo (berotralstat) er en plasma kallkrein-hemmer. Den er godkjent til langtidsforebyggende behandling av HAE. Orladeyo er godkjent til hjemmebehandling

Ruconest

Ruconest – handelsnavnet for rekombinant C1-inhibitorkonsentrat, som er godkjent av Beslutningsforum til behandling av akutte HAE-anfall. Ruconest er godkjent for selvadministrering.

VIKTIG

VIKTIG

Verken androgener eller tranexamsyre kan brukes ved akutte HAE-anfall.

Disse preparatene er kun ment for forebyggende behandling. Det er derfor svært viktig – hvis man behandles med et av disse preparatene – at det utarbeides en behandlingsplan også for nødsituasjoner. 

Finnes det behandlinger godkjent for barn?

For øyeblikket er det kun Berinert som er godkjent for behandling av barn. Foresatte bør diskutere behandlingsmulighetene for sine barn med behandlende lege med kompetanse på HAE.