Behandling av HAE

Det finnes i dag flere godkjente behandlingsmetoder av HAE, som gir pasienter med diagnosen mulighet til å leve helt normale liv. På denne siden vil vi gjerne vise hvilke behandlingsmuligheter som finnes, hvordan de administreres og hvordan behandlingene virker. Det vil også komme instruksjonsvideoer på denne siden som vil vise deg hvor enkelt det er å ta kontrollen over diagnosen selv.

Godkjente behandlinger i Norge

Med de nye behandlingene får pasientene og deres lege mulighet til å skreddersy en behandlingsplan som tar hensyn til hver pasients unike behov.

Både den medisinske litteraturen og praktisk klinisk erfaring bekrefter at det ikke er noen effekt ved behandling av HAE med corticosteroider, antihistaminer eller adrenalin.

Før de fire ovennevnte behandlingene ble godkjent av EMA  til behandling av HAE, var den meste brukte behandlingen anabole steroider (også kjent som androgener ) og tranexamsyre. Disse preparatene brukes fortsatt i en mer begrenset gruppe pasienter – og man skal være spesielt oppmerksom på de mange bivirkningene som disse preparatene kan forårsake. Merk at androgenene som brukes i HAE-behandling ikke er registrerte preparater i noen av de skandinaviske landene og at det må søkes om individuell godkjenning for hver pasient.

– tilgang til de nye HAE-behandlingene gir HAE-pasientene mulighet til å leve helt normale liv – der det er pasienten selv som bestemmer over sitt liv og ikke lar seg styre av HAE-sykdommen.

Akutt behandling av HAE

Berinert

Berinert – handelsnavnet for C1-inhibitorkonsentrat, som er godkjent av EMA (European Meicines Agency) til behandling av akutte HAE-anfall hos barn og voksne. Berinert er godkjent for selvadministrering.

Les mer

Cinryze

Cinryze – handelsnavnet for C1-inhibitorkonsentrat, som er godkjent av EMA til behandling av akutte HAE-anfall, korttids forebyggende behandling av HAE (f.eks. ved inngrep) samt langtids forebyggende behandling av HAE. Cinryze er godkjent for selvadministrering.

Les mer

Firazyr

Firazyr – handelsnavnet for bradykinin reseptorantagonist, som er godkjent av EMA til behandling av akutte HAE-anfall. Firazyr er godkjent for selvadministrering.

Les mer

Ruconest

Ruconest – handelsnavnet for rekombinant C1-inhibitorkonsentrat, som er godkjent av EMA til behandling av akutte HAE-anfall. Ruconest er godkjent for selvadministrering.

Les mer

VIKTIG

VIKTIG

Verken androgener eller tranexamsyre kan brukes ved akutte HAE-anfall.

Disse preparatene er kun ment for forebyggende behandling. Det er derfor svært viktig – hvis man behandles med et av disse preparatene – at det utarbeides en behandlingsplan også for nødsituasjoner. 

Finnes det behandlinger godkjent for barn?

For øyeblikket er det kun Berinert som er godkjent for behandling av barn. Foresatte bør diskutere behandlingsmulighetene for sine barn med behandlende lege med kompetanse på HAE.