– Takhzyro er godkendt til langtidsforebyggende behandling af HAE

– Godkendt til selvadministration/hjemmebehandling

– Takhzyro gives ved langsom injektion under huden (subkutant)

Behandling med Takhzyro

Takhzyro er godkendt til langtidsforebyggende behandling af HAE hos patienter fra 12 år og opefter.

TAKHZYRO er en type protein, der blokerer for plasmakallikrein-aktiviteten. Dette hjælper med at nedsætte mængden af bradykinin i blodet og forebygger symptomer på HAE.

Administration af Takhzyro

Takhzyro gives som langsom injektion under huden (subkutan injektion).

Almindelige bivirkninger ved Takhzyro er reaktioner på injektionsstedet – symptomerne omfatter smerter, rødmen på huden, blå mærker, ubehag, hævelse, blødning, kløe, fortykkelse af huden, snurren, varme og udslæt.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Takhzyro fremgår af indlægssedlen.