– Cinryze er godkendt til behandling af akutte anfald af HAE samt såvel kortidsforebyggende og fast forebyggende behandling af HAE

– Godkendt til selvadministration/ hjemmebehandling

– Cinryze gives ved intravenøs injektion med en hastighed på 1 ml pr. minut.

Behandling med Cinryze

Cinryze er godkendt til behandling af arvelig angioødem HAE hos børn (fra 2 år) og voksne. Cinryze kan anvendes til akut behandling, til korttids forbyggende behandling ved indgreb og  til rutine forbyggende behandling hos patienter, der har alvorlige og hyppige anfald. Cinryze anvendes til at erstatte den manglende C1-hæmmer, hvilket afhjælper manglen og bidrager til at forebygge eller behandle angioødemanfald.

Administration af Cinryze

Cinryze består af pulver og solvens (dvs. vand til opløsning af pulveret). Den tilberedte opløsning indgives som indsprøjtning eller infusion (drop) i en vene.

Birvirkninger med Cinryze er sjældende. Cinryze kan dog som al anden medicin give bivirkninger. 

Du skal altid kontakte din læge hvis du oplever bivirkninger ved indtagelse af Cinryze.