– Ruconest er godkendt til behandling af akutte HAE anfald, hos voksne (over 18 år)

– Lægemidlet må kun indgives af sundhedspersoale og patienten skal have en negativ test for antistoffer i blodet mod kanin skæl og hår

– Ruconest gives som en langsom intravenøs injektion

Behandling med Ruconest

Ruconest er godkendt til behandling af arvelig angioødem HAE. Ruconest kan anvendes til akut behandling. Den terapeutiske virkning af Ruconest mod hereditært angioødem induceres ved substitution af den manglende C1-esteraseinhibitoraktivitet og afhjælper symptomerne på HAE. Det aktive stof i Ruconest, conestat alfa, er en kopi af C1- esterasehæmmerproteinet og virker på samme måde som det naturlige menneskelige protein. Når det gives under et angioødemanfald, standser conestat alfa denne overdrevne aktivitet, hvilket er med til at lindre patientens symptomer.
Conestat alfa fremstilles ved hjælp af “rekombinant DNA-teknologi”: Det udvindes af mælken fra kaniner, der har fået indsat gener, som gør dem i stand til at producere det menneskelige protein i deres mælk.

Administration af Ruconest

Ruconest opløsningen indgives som langsom injektion i en vene.

Ruconest kan som al anden medicin give bivirkninger. Man skal være opmærksom på hvis symptomerne bliver værre og/eller der udvikles udslæt, opstår prikken/snurren, åndedrætsbesvær eller hævelse af ansigt eller tunge, søg da straks lægehjælp.

Dette kan være tegn på, at du har udviklet allergi over for Ruconest. 
Du skal altid kontakte din læge hvis du oplever bivirkninger ved indtagelse af Ruconest.