Behandling av HAE

Det finns i dag flera godkända behandlingar för HAE som ger patienter med diagnosen HAE möjlighet att leva ett helt normalt liv. På denna sida vill vi gärna visa dig vilka behandlingsmöjligheter det finns, hur de ges och hur behandlingarna verkar. Likaså kommer det att läggas upp instruktionsvideor på denna sida som kan visa dig hur enkelt det egentligen är att ta din diagnos i ”egna händer”.

Godkända behandlingar i Sverige

Med de nya behandlingarna får patienter och deras läkare möjlighet att skräddarsy en behandlingsplan som tillgodoser varje patients unika behov.

Såväl den medicinska litteraturen som praktisk klinisk erfarenhet bekräftar att behandling av HAE med kortikosteroider, antihistaminer eller adrenalin inte har någon effekt.

Innan de fyra behandlingarna som nämns ovan godkändes av EMA (European Medicines Agency) för behandling av HAE var den mest använda behandlingen anabola steroider (även kallat androgener) och tranexamsyra. Dessa preparat används fortfarande i en mer begränsad grupp patienter – och man måste vara extra uppmärksam på de många biverkningar som dessa preparat kan orsaka. Det är även värt att poängtera att androgener INTE är registrerade för behandling av HAE i något av de skandinaviska länderna.

– med tillgång till de nya HAE-behandlingarna – ger det HAE-patienter möjlighet att leva ett helt normalt liv – där patienten själv bestämmer över sitt liv och inte låter sig styras av sin sjukdom, HAE.

Berinert

Berinert – handelsnamnet för C1-inhibitorkoncentrat, som är godkänt av EMA för behandling av akuta HAE-anfall hos barn och vuxna. Berinert är godkänt för självadministrering.

Cinryze

Cinryze – handelsnamnet för C1-inhibitorkoncentrat, som är godkänt av EMA för behandling av akuta HAE-anfall, förebyggande korttidsbehandling av HAE (t.ex. vid ingrepp) samt förebyggande långtidsbehandling av HAE. Cinryze är godkänt för självadministrering.

Firazyr

Firazyr – handelsnamnet för bradykinin receptor antagonist, som är godkänt av EMA för behandling av akuta HAE-anfall. Firazyr är godkänt för självadministrering.

Orladeyo

Orladeyo (berotralstat) är en hämmare av plasmakallikrein. Det är godkänt för långsiktig förebyggande behandling av HAE. Orladeyo är godkänt för behandling i hemmet.

Ruconest

Ruconest – handelsnamnet för rekombinant C1-inhibitorkoncentrat, som är godkänt av EMA för behandling av akuta HAE-anfall. Ruconest är ej godkänt för självadministrering.

Takhzyro

Takhzyro är varunamnet för lanadelumab (monoklonal antikropp – kallikrein hämmare), som är godkänt av EMA för långsiktig förebyggande behandling av HAE. Takhzyro är godkänt för självadministration.

VIKTIGT

VIKTIGT

Varken androgener eller tranexamsyra kan användas vid akuta HAE-anfall.

Dessa preparat är uteslutande tänkta att användas som förebyggande behandling. Det är därför av största vikt – om man behandlas med ett av dessa preparat – att det utarbetas en behandlingsplan också för nödsituationer.

Finns det behandlingar godkända för barn?

För tillfället är endast Berinert godkänt för behandling av barn. Föräldrar bör diskutera behandlingsmöjligheterna för sina barn med den behandlande, HAE-kunniga läkaren.