Å leve med HAE

HAE er ikke noen enkel sykdom, men med den riktige behandlingen kan du leve et aktivt og ganske normalt liv. Den riktige behandlingen vil medføre trygghet og gi en større grad av frihet til å gjøre det du vil.

Å få kunnskap om HAE-diagnosen er en stor lettelse da det gjør at du kan forholde deg konkret til hvordan du kan leve livet. Det er du som skal ha kontroll over diagnosen – ikke omvendt.

Når du kjenner dine egne reaksjoner og vet hvordan du kan få hjelp, går du ikke lenger rundt i evig frykt for det neste anfallet.

Vær åpen om sykdommen slik at du kan få hjelpen du trenger. Informer de rundt deg slik at de forstår hvorfor du plutselig kan få en hevelse / et anfall. Det gjør at de forstår at det er dager der du ikke kan delta i samme omfang som du pleier å gjøre.

Et liv med HAE krever litt ekstra planlegging, for eksempel ved eksamener, graviditet eller reiser.

Gjør hva du vil …
Når du vil …
Du har det som skal til …
I dag setter HAE ingen begrensninger for dine drømmer og
muligheter.
Det er du som bestemmer!