– Ruconest er godkjent for behandling av akutte HAE-anfall hos voksne (over 18 år)

– Legemiddelet må kun gis av helsearbeidere, og pasienten skal ha en negativ test for antistoffer i blodet mot kaninpelsmidd og -hår.

– Ruconest gis som en sakte intravenøs injeksjon.

Behandling med Ruconest

Ruconest er godkjent for behandling av arvelig angioødem, HAE. Ruconest kan brukes til akutt behandling. Den terapeutiske virkningen av Ruconest mot hereditært angioødem induseres ved substitusjon av den manglende C1-esteraseinhibitoraktiviteten og lindrer symptomene på HAE. Det aktive stoffet i Ruconest, conestat alfa, er en kopi av C1-esterasehemmerproteinet og virker på samme måte som det naturlige menneskelige proteinet. Når det gis under et angioødemanfall, stopper conestat alfa denne overdrevne aktiviteten, noe som er med på å lindre pasientens symptomer.
Conestat alfa fremstilles ved hjelp av «rekombinant DNA-teknologi»: Det utvinnes av melken fra kaniner som har fått satt inn gener som gjør dem i stand til å produsere det menneskelige proteinet i melken.

Conestat alfa fremstilles ved hjælp af «rekombinant DNA-teknologi»: Det udvindes af mælken fra kaniner, der har fået indsat gener, som gør dem i stand til at producere det menneskelige protein i deres mælk.

Administrering av Ruconest

Ruconest-løsningen skal gis som en sakte injeksjon i en vene.

Ruconest kan som all annen medisin gi bivirkninger. Man skal være oppmerksom på at hvis symptomene blir verre og/eller hvis det utvikles utslett, oppstår prikking, pustevansker eller hevelse i ansikt eller tunge, så må det umiddelbart oppsøkes lege.

Dette kan være tegn på at du har utviklet allergi overfor Ruconest.
Du må alltid kontakte legen hvis du opplever bivirkninger ved inntak av Ruconest.