– Ruconest är godkänt för behandling av akuta HAE-anfall hos vuxna (över 18 år).

– Läkemedlet får endast ges av sjukvårdspersonal och patienten måste ha ett negativt test för antikroppar i blodet mot kaninepitel och -hår.

– Ruconest ges som en långsam intravenös injektion.

Behandling med Ruconest

Ruconest är godkänt för behandling av ärftligt angioödem HAE. Ruconest kan användas för akut behandling. Den terapeutiska effekten av Ruconest mot hereditärt angioödem induceras genom substitution av den bristfälliga C1-esterasinhibitoraktiviteten och lindrar HAE-symtomen. Det aktiva ämnet i Ruconest, conestat alfa, är en kopia av C1-esterashämmarproteinet och verkar på samma sätt som det naturliga mänskliga proteinet. När det ges under ett angioödemanfall stoppar conestat alfa denna överdrivna aktivitet, vilket bidrar till att lindra patientens symtom.
Conestat alfa framställs med hjälp av ”rekombinant DNA-teknik”: Det utvinns av mjölken från kaniner som har fått gener inplanterade som gör att de kan framställa det mänskliga proteinet i sin mjölk.

Administrering av Ruconest

Ruconest-lösningen ges som långsam injektion i en ven.

Ruconest kan i likhet med all annan medicin ge biverkningar. Var observant på om symtomen förvärras och/eller det uppstår utslag, stickningar, andnöd eller svullnad av ansikte eller tunga, sök då omedelbart läkarhjälp. 


Detta kan vara tecken på att du har utvecklat allergi mot Ruconest. 
Du ska alltid kontakta din läkare om du upplever biverkningar vid intag av Ruconest.