– Ikatibant er godkent til behandling af akutte HAE anfall

– Godkent til selvadministration/ hjemmebehandling

– Ikatibant gives som sakte injeksjon under huden, subkutan injeksjon, helst i magen.

Der findes flere producenter af ikatibant preparater, som her vises i prioriteret rekkefølge af Beslutningsforum:

Icatibant Teva – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom over 18 år.

Icatibant Accord -30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Firazyr ® – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Icatibant Newbury – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Administrering av Ikatibant

Ikatibant gis som sakte injeksjon under huden, subkutan injeksjon, helst i magen.
Klargjøre sprøyten for barn og ungdom (2–17 år) som veier 65 kg eller mindre; Når dosen er mindre enn 30 mg (3 ml) trengs følgende utstyr for å trekke opp egnet dose

– Ikatibant er godkent til behandling af akutte HAE anfall

– Godkent til selvadministration/ hjemmebehandling

– Ikatibant gives ved langsom injektion under huden, helst i abdomen (maven)

Der findes flere producenter af ikatibant preparater, som her vises i prioriteret rekkefølge af Beslutningsforum:

Icatibant Teva – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom over 18 år.

Icatibant Accord -30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Firazyr ® – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Icatibant Newbury – 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Dette brukes for å behandle symptomer ved hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn over 2 år.

Administrering av Ikatibant

Ikatibant gis som sakte injeksjon under huden, subkutan injeksjon, helst i magen.
Klargjøre sprøyten for barn og ungdom (2–17 år) som veier 65 kg eller mindre; Når dosen er mindre enn 30 mg (3 ml) trengs følgende utstyr for å trekke opp egnet dose

De vanligste bivirkningene med Ikatibant er rødme, hevelse, brennende fornemmelse, kløe og smerte på injeksjonsstedet.

Den fullstendige listen over registrerte bivirkninger med Ikatibant fremgår av pakningsvedlegget.