– Firazyr är godkänt för behandling av akuta HAE-anfall

– Godkänt för självadministrering/hembehandling.

– Firazyr ges genom långsam injektion under huden, helst i abdomen (magen)

Behandling med Firazyr

Firazyr är godkänt som symtombehandling av ärftlig angioödem HAE dvs. Firazyr kan endast användas för behandling av akuta anfall av HAE hos barn (från 2 år) och vuxna.

Det aktiva ämnet i Firazyr, Icartibant, verkar genom att blockera de receptorer som bradykinin normalt binder sig till. Detta blockerar bradykininets aktivitet och lindrar därmed symtomen på HAE.

Administrering av Firazyr

Firazyr ges som långsam injektion under huden, subkutan injektion, helst i magen.

Den vanligaste biverkningen av Firazyr är rodnad, svullnad, en brännande känsla, klåda och smärta på injektionsstället.

Den fullständiga listan över de rapporterade biverkningarna av Firazyr framgår av bipacksedeln.