– Firazyr er godkjent for behandling av akutte HAE-anfall

– Godkjent for selvadministrering/ hjemmebehandling

– Firazyr gis ved sakte injeksjon under huden, helst i abdomen (magen)

Behandling med Firazyr

Firazyr er godkjent som symptombehandling av arvelig angioødem, HAE, dvs. at Firazyr kun kan brukes til behandling av akutte HAE-anfall hos barn (fra 2 år) og voksne.

Det aktive stoffet i Firazyr, Icartibant, virker ved å blokkere reseptorene som bradykinin normalt binder seg til. Dette blokkerer bradykinin-aktiviteten og lindrer dermed symptomene på HAE.

Les mer om Firazyr

Administrering av Firazyr

Firazyr gis som sakte injeksjon under huden, subkutan injeksjon, helst i magen.

Pakningsvedlegg Firazyr

De vanligste bivirkningene med Firazyr er rødme, hevelse, brennende fornemmelse, kløe og smerte på injeksjonsstedet.

Den fullstendige listen over registrerte bivirkninger med Firazyr fremgår av pakningsvedlegget.

Slik bruker du Firazyr