– Firazyr er godkjent for behandling av akutte HAE-anfall

– Godkjent for selvadministrering/ hjemmebehandling

– Firazyr gis ved sakte injeksjon under huden, helst i abdomen (magen)

Behandling med Firazyr

Firazyr er godkjent som symptombehandling av arvelig angioødem, HAE, dvs. at Firazyr kun kan brukes til behandling av akutte HAE-anfall hos barn (fra 2 år) og voksne.

Det aktive stoffet i Firazyr, Icartibant, virker ved å blokkere reseptorene som bradykinin normalt binder seg til. Dette blokkerer bradykinin-aktiviteten og lindrer dermed symptomene på HAE.

Administrering av Firazyr

Firazyr gis som sakte injeksjon under huden, subkutan injeksjon, helst i magen.

De vanligste bivirkningene med Firazyr er rødme, hevelse, brennende fornemmelse, kløe og smerte på injeksjonsstedet.

Den fullstendige listen over registrerte bivirkninger med Firazyr fremgår av pakningsvedlegget.