• Orladeyo är godkänt för långsiktig förebyggande behandling av HAE
  • Det är godkänt för behandling i hemmet
  • Orladeyo är en hård kapsel som tas oralt

Behandling med Orladeyo

Orladeyo är godkänt för långsiktig förebyggande behandling av HAE hos patienter som är 12 år eller äldre.

 

Hos patienter med HAE kommer ett överaktivt kallikreinprotein medföra en ökad nivå av bradykinin. Den aktiva substansen i Orladeyo är berotralstat som blockerar kallikreinaktiviteten och därmed minskar antalet anfall.

Administration av Orladeyo

Orladeyo är en hård kapsel som tas oralt, i samband med måltid, en gång om dagen.

Biverkningar med Orladeyo är sällsynta. Men som alla läkemedel kan Orladeyo orsaka biverkningar.

Du bör alltid kontakta din läkare om du upplever biverkningar när du tar Orladeyo.