Vuxna med HAE har alla möjligheter att leva precis det liv de vill. I dag kan HAE behandlas och det finns en mängd olika preparat som är godkända och registrerade för behandling av HAE. 
HAE sätter inga begränsningar utan kräver endast kunskap och rätt behandling.

I vuxen ålder är det viktigt att vara medveten om sina HAE-anfall och känna till symtomen samt utlösande faktorer och att behandla dem snabbast möjligt. Det är viktigt att vara medveten om att de allra flesta anfall inte har någon omedelbar utlösande faktor.

HAE-anfallen kan uppträda mer frekvent under perioder då de kan ha utlösts av positiv/negativ stress. Det kan också finnas andra orsaker, såsom andra sjukdomar och infektioner, som kan utlösa HAE (exempelvis höjt blodtryck, diabetes, gikt, influensa, andra infektioner). Om HAE-anfallen förändras till sin karaktär är det viktigt att diskutera detta med en HAE-specialist, då det kan vara en indikation på att det kan finnas någon ytterligare åkomma. I vissa fall kan det vara viktigt med ett samarbete mellan HAE-specialisten och en annan specialläkare för att kartlägga eventuella andra åkommor. Innan en eventuell alternativ medicinsk behandling sätts in är det viktigt att vara uppmärksam på kontraindikationer med HAE, eftersom viss medicin kan förvärra HAE.

För kvinnor med HAE kan naturliga hormonella förändringar ge ökad aktivitet i HAE-anfall. Detta kan t.ex. upplevas i samband med menstruation, graviditet och menopaus. Som kvinna måste man vara extra uppmärksam vid valet av preventivmedel, då östrogen är kontraindicerat med HAE. Detsamma gäller i samband med menopaus eller i andra situationer där det kan vara nödvändigt att behandla med hormoner. Innan hormonbehandling ges är det alltid en god idé att prata med en HAE-specialist så att en plan kan tas fram för vilka behandlingar som är bäst för den enskilde.

Gravid med HAE

När en kvinna blir gravid eller önskar bli gravid är det viktigt att känna till att det kan uppstå förändringar i samband med HAE. I en del fall sker det en ökad aktivitet av anfall och i andra fall kan man se det motsatta. Det viktigaste är att en plan tas fram i samarbete med en HAE-specialist, och att det utarbetas en behandlingsplan som tar hänsyn till den enskilde genom hela graviditeten samt för tiden efter födseln. Det är inte enbart under graviditeten som det kan förekomma förändringar i samband med HAE. Undersökningar har visat att detsamma gäller för amningsperioden.

Læs om behandlingsmuligheder!