Voksne med HAE har alle muligheder for at leve livet præcist, som de har lyst til. I dag kan HAE behandles og der findes flere forskellige præparater, der er godkendt og registreret til behandling af HAE.
HAE sætter ingen begrænsninger, men kræver blot viden og den rette behandling.

I voksenalderen er det vigtigt at være bevidst om sine HAE anfald og kende symptomer samt udløsende faktorer og at behandle dem hurtigst muligt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at langt de fleste anfald ikke har nogen umiddelbar udløsende faktor.

HAE anfaldende kan optræde hyppigere i perioder, hvor de kan være udløst af positiv/negativ stress. Der kan også være tale om andre årsager som f.eks. andre sygdomme og infektioner, der kan udløse HAE (eks. forhøjet blodtryk, diabetes, gigt, influenza, andre infektioner). Hvis der er ændringer i HAE anfaldende er det vigtigt at drøfte dette med en HAE specialist, da det kan være indikation for, at man kan fejle andet også. I visse tilfælde kan det være vigtigt med et samarbejde mellem HAE specialisten og en anden speciallæge for at kortlægge eventuelle andre lidelser. Inden en eventuel anden medicinsk behandling iværksættes, er det vigtigt at være opmærksom på kontraindikationer med HAE, da noget medicin kan forværre HAE.

Ved kvinder med HAE, kan naturlige hormonelle forandringer give øget aktivitet i HAE anfald. Dette kan f.eks. opleves i forbindelse med menstruation, graviditet og menopause. Som kvinde skal man være særlig opmærksom på valg af svangerskabsforebyggende midler, da østrogen er kontraindiceret med HAE. Det sammen gælder i forbindelse med menopause eller i andre tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at behandle med hormoner. Inden hormonbehandling er det altid en god ide at tale med en HAE specialist, så der kan lægges en plan for hvilke behandlinger, der vil være bedst for den enkelte.

Gravid med HAE

Når en kvinde bliver gravid eller ønsker at blive gravid, er det vigtigt at være bevidst om, at der kan ske ændringer i forbindelse med HAE. I nogle tilfælde sker der en øget aktivitet af anfald og i andre tilfælde ses det modsatte. Det vigtigste er, at der laves en plan i samarbejde med en HAE specialist, og at der udarbejdes en behandlingsplan, der tager hensyn til den enkelte igennem hele graviditeten samt i forløbet efter fødslen. Det er ikke kun under graviditeten, at der kan forekomme ændringer i forbindelse med HAE. Undersøgelser har vist, at det samme er gældende for den periode, hvor amning finder sted.

Læs om behandlingsmuligheder!