Som teenager er det vigtigt at lære at mestre HAE selv, da det vil betyde uafhængighed og give mulighed for at leve livet uden, at HAE sætter begrænsninger for livets mange muligheder.

Hormonelle og følelsesmæssige ændringer og udfordringer igennem teenageårene kan give øget aktivitet i HAE anfald. En del HAE patienter beskriver, at de oplevede deres første HAE anfald i puberteten. Mange beretter, at HAE anfaldende ændrer sig i løbet af teenageårene – anfaldende kommer oftere, skifter lokation og bliver mere intense.

Overgangen fra barn til voksen er en brydningsfuld periode i den unges liv. Den unge skal forholde sig til blandt andet uddannelse, job og bolig – og der stilles større krav om blandt andet selvstændighed og ansvar. Overgangen fra barn til voksen kræver stort overblik og høj grad af involvering. Dette kan være svært at overkomme og imødekomme for den unge, som samtidige skal forholde sig til at have diagnosen HAE. Derfor er det vigtigt, at den unge får opbakning og bliver hjulpet og respekteret, i forhold til deres ønsker og behov for behandling.

I denne periode sker der en stor udvikling i de unges liv, de bliver gradvis mere uafhængige og vil være mere væk fra hjemmet. Derfor er det vigtigt altid at have et personligt nødkort på sig. Det kan være en rigtig god ide, at informere de nærmeste venner/kammerater og give dem en forståelse af og indsigt i HAE. Det vil give dem mulighed for, diskret at kunne hjælpe uden at skabe for megen uro og opmærksomhed.

Igennem teenageårene/ungdomsårene vil ansvaret for at kende sine HAE anfald, opfange symptomer og være opmærksom på evt. udløsende faktorer gradvist skifte fra forældrene til den unge selv.

Behandlingsbehovet for HAE i teenageårene/ungdomsårene kan hurtigt skifte. Det er derfor vigtigt at være omstillingsparat og drøfte behandlingsmulighederne med en HAE specialist. Den rette behandling vil give teenageren/den unge de bedst mulige betingelser for at kunne gennemføre den ønskede uddannelse og skabe et fundament for et arbejdsliv, hvor HAE ikke sætter – eller er – nogen begrænsning.

Læs om behandlingsmuligheder!