• Takhzyro er godkjent til langtidsforebyggende behandling av HAE
  • Godkjent til selvadministrasjon og hjemmebehandling
  • Takhzyro gis ved langsom injeksjon under huden (subkutant)

Behandling med Takhzyro

Takhzyro er godkjent til langtidsforebyggende behandling a HAE hos pasienter fra 12 år og oppover.

Takhzyro er en type protein som blokkerer for plasmakallikrein-aktiviteten. Dette hjelper med å redusere mengden av bradykinin i blodet, og forebygger symptomer på HAE.

Administrasjon av Takhzyro

Takhzyro gis som langsom injeksjon under huden (subkutan).

Almindelige bivirkninger ved Takhzyro er reaktioner på injektionsstedet – symptomerne omfatter smerter, rødmen på huden, blå mærker, ubehag, hævelse, blødning, kløe, fortykkelse af huden, snurren, varme og udslæt.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Takhzyro fremgår af indlægssedlen.