I Norge står det som kalles samvalg sterkt. Det betyr at du har rett til å ta del i valg om egen behandling, sammen med de som behandler deg.

Samvalg handler om prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg og ditt liv. Dette er ekstra viktig å være klar over, nå som det har kommet nye retningslinjer for HAE-medisiner i Norge. Fra 1. april 2022 er de tilgjengelige behandlingsmetodene for norske HAE-pasienter basert på en prioritert liste, etter en offentlig anbudsordning.

Informasjonsvideo

Vi i pasientorganisasjonen HAE Scandinavia ønsker derfor å løfte fram retten til samvalg, slik at du som pasient er klar over at din mening også skal legges vekt på. Derfor har vi laget en informasjonsfilm om samvalg og hereditært angioødem (HAE), som du kan se nederst i dette blogginnlegget, og i vår Facebook-gruppe og på Instagram.

Husk!

  • Snakk med HAE-legen din om de behandlingsmulighetene som finnes, og hva som er best for deg og din livssituasjon.
  • Din mening skal bli hørt, og du skal tas med på råd og involveres i beslutningen.
  • Informasjon om behandlingsmuligheter skal formidles slik at du som pasienten forstår det som blir sagt, og hvilke konsekvenser de enkelte behandlingsmetodene har.
  • Om legen din foreslår at behandlingen din skal endres, har du rett til å få den informasjon du trenger om den nye behandlingen. Du skal vite hvordan den vil kunne påvirke sykdommen og hverdagen din.
  • Med god kunnskap om egen diagnose og behandlingsmuligheter, kan du sammen med legen din ta valg om hvilken behandlingsmetode som er best for deg og din livssituasjon.