– Cinryze er godkjent for behandling av akutte anfall av HAE og for korttidsforebyggende og fast forebyggende behandling av HAE

– Godkjent for selvadministrering/ hjemmebehandling

– Cinryze gis ved intravenøs injeksjon med en hastighet på 1 ml pr. minutt.

Behandling med Cinryze

Cinryze er godkjent for behandling av arvelig angioødem, HAE. Cinryze kan brukes til akutt behandling, til korttids forebyggende behandling ved inngrep og til rutineforebyggende behandling av pasienter med alvorlige og hyppige anfall og som ikke kan behandles tilstrekkelig med orale forebyggende behandlinger, og som har utilstrekkelig behandlede anfall. Cinryze brukes til å erstatte den manglende C1-hemmeren, som retter opp mangelen og bidrar til å forebygge eller behandle angioødemanfall.

Administrering av Cinryze

Cinryze består av pulver og solvens (dvs. vann til oppløsning av pulveret). Den tilberedte løsningen gis i form av sprøyte eller infusjon (dråpe) i en vene.

Bivirkninger med Cinryze er sjeldne. Cinryze kan imidlertid som all annen medisin gi bivirkninger. 


Du må alltid kontakte legen hvis du opplever bivirkninger ved inntak av Cinryze.