Det er vigtigt at få stillet diagnosen HAE så tidligt som muligt!

At kende diagnosen betyder, at hele familien kan være forberedt! Det giver tryghed og vished. Selvom barnet ikke har symptomer på HAE anbefales det at få lavet testen. Når det er konstateret, at barnet har diagnosen HAE, har man mulighed for at være forberedt på de HAE anfald, der muligvis vil komme.

Selvom barnet ikke har symptomer på HAE anbefales det at få lavet testen. Når det er konstateret, at barnet har diagnosen HAE, har man mulighed for at være forberedt på de HAE anfald, der muligvis vil komme.

HAE anfald hos børn kan være svære at identificere, da mange af symptomerne minder om andre almindelige børnesygdomme/tilstande. Symptomer som mavesmerter, træthed, aggressivitet og ondt i ledende kan være meget svære at identificere – ikke mindst fordi børn kan have svært ved at lokalisere smerte eller forstå, hvad der sker med deres krop. Symptomer som er synlige f.eks. hævelser af hænder, fødder, ansigt eller andre kropsdele er nemmere at identificere. Symptomerne kan i sjældne tilfælde være hæshed og vejrtrækningsproblemer. Hvis HAE anfaldet sidder i luftvejene, kan det være livstruende, og derfor er det vigtigt altid at have en akut anfaldsbehandlingsplan, der er udarbejdet i tæt samarbejde med en HAE specialist og evt. skadestue eller egen praktiserende læge. HAE anfald kan også udløses af slag eller spænding, f.eks. hvis barnet falder og slår sig – eller hvis barnet f.eks. skal på lejrskole eller andet, der kan udløse spænding/positiv stress.

Når barnet er i førskolealderen, kan det være godt at være ekstra opmærksom på ændringer i barnets humør og adfærd, da dette kan være tegn på HAE anfald, og derfor kan medføre, at barnet ikke trives. I barnets opvækst er det vigtigt at hjælpe ham/hende med at mærke efter, hvordan kroppen reagerer på HAE, hvilke symptomer og hvilke udløsende faktorer, der kan være i forbindelse med et HAE anfald.

Hvis dit barn har HAE er det en rigtig god ide at informere egen læge samt den institution/skole barnet er tilknyttet. Derudover kan det være en ide at informere omkring HAE til barnets kammerater og evt. deres forældre.

Læs om behandlingsmuligheder!